Bradykardia - przyczyny, objawy, leczenie

O bradykardii mówimy wówczas, gdy u pacjenta obserwuje się ograniczony skurcz przedsionków i komór serca. Za wolny rytm serca uznajemy stan, w którym występuje mniej niż 60 skurczy na minutę. Chociaż zdarza się, że bradykardia pojawia się u osób w pełni zdrowych, nierzadko jest ona objawem poważnych problemów kardiologicznych. Dowiedz się, jakie są przyczyny, objawy i sposoby leczenia schorzenia, jakim jest bradykardia.

Czym jest bradykardia?

Bradykardia jest spowolnieniem akcji serca. U zdrowej osoby czynność serca mieści się w przedziale pomiędzy 60, a 100 uderzeń. Jeżeli serce pracuje w zakresie powyżej tej wartości, mówimy o schorzeniu, jakim jest tachykardia. Jeśli serce bije zbyt wolno, mówimy o bradykardii.

Wśród czynników, które negatywnie wpływają na układ krążenia, można wymienić nadużywanie alkoholu i innych używek, dużą ilość stresu, unikanie wysiłku fizycznego, przebyte choroby czy skutki uboczne stosowanych leków. Ich kumulacja sprzyja sytuacjom, w których mięsień sercowy nie działa tak, jak powinien, dlatego ważne jest regularne wykonywanie badań. Wyczuwalna mała częstotliwość akcji serca jest wskazaniem do tego, by pacjenta zbadał kardiolog.

Żeby samodzielnie zadbać o swoje serce, warto posiadać w domu pulsometr, a także regularnie wykonywać pakiety badań profilaktycznych ukierunkowanych na schorzenia kardiologiczne. W takim pakiecie powinno znaleźć się przykładowo EKG, ECHO serca, próba wysiłkowa i holter. Wszystkie te badania wykonasz w Ceglana Cardio.

Jakie wyróżniamy przyczyny bradykardii?

Bradykardia to stan, którego przyczyn można upatrywać przykładowo w regularnym, intensywnym wysiłku fizycznym. Czasami o bradykardii fizjologicznej mówimy również u osób z nadmierną aktywnością nerwu błędnego. Wolniejszy rytm serca występuje przykładowo w czasie snu, ale także w czasie codziennego funkcjonowania. Tych postaci bradykardii nie leczymy. Patologiczne spowolnienie akcji serca ma miejsce wówczas, gdy:

  • spowolnienie czynności serca wywołują zaburzenia elektrolitowe,
  • schorzenia metaboliczne - niedoczynność tarczycy,
  • stwierdza się zaburzenia przewodzenia albo choroby serca,
  • uszkodzony jest węzeł zatokowy (np. bradykardia zatokowa) lub mamy do czynienia z blokiem serca,
  • przyczyną jest nieprawidłowo dobrane leczenie farmakologiczne.

Niezależnie jednak od przyczyny choroby, objawy bradykardii każdorazowo należy skonsultować ze specjalistą-kardiologiem, by sprawdzić, czy zaburzenia rytmu serca mają podłoże fizjologiczne, czy są patologiczne. Bradykardia patologiczna zawsze wymaga leczenia. W przypadkach stwierdzenia patologii najczęściej przyczyną problemu są bloki serca lub uszkodzenie węzła zatokowego spowodowane np. chorobami czy urazami.

Bradykardia - objawy

Wśród podstawowych objawów bradykardii wymienia się ograniczenie ilości skurczów serca, czyli uderzeń na minutę, poniżej 60. Niższa częstość akcji serca to wskazanie do diagnostyki. U sportowców wyczynowych, u których przyczyną bradykardii jest wysiłek fizyczny, obserwuje się zwolnienie pracy serca nawet do 30-40 uderzeń na minutę. Takie tempo pracy serca jest u nich zjawiskiem fizjologicznym, jednak u innych osób w takiej sytuacji wymagane jest odpowiednie leczenie.

Inne objawy świadczące o tym, że problem natychmiastowo wymaga konsultacji to:

  • sytuacja, w której występują omdlenia, zaburzenia równowagi, obturacyjny bezdech senny, zaburzenia widzenia, zaburzenia pamięci, ucisk w klatce piersiowej,
  • gdy może się to wiązać z przebytym zawałem,
  • gdy pojawia się nadmierna męczliwość oraz duszności czy zawroty głowy w trakcie aktywności fizycznej.

Jeżeli dochodzi do utraty przytomności lub pojawiają się inne niepokojące objawy, może to być znak, że ma miejsce niewydolność serca. W takiej sytuacji pacjent wymaga natychmiastowej pomocy.

Diagnostyka bradykardii

W przypadku zaburzeń rytmu serca należy jak najszybciej udać się do kardiologa, który przeprowadzi odpowiednie badania diagnostyczne. Rytm serca sprawdza się w pierwszej kolejności w trakcie osłuchiwania serca pacjenta. Pomocne jest także EKG oraz holter EKG, szczególnie jeżeli bradykardia występuje okresowo, a nie przez cały czas.

Leczenie - bradykardia

Jak wygląda leczenie bradykardii objawowej? W przypadku stwierdzenia wskazań do leczenia zabiegowego przez lekarza kardiologa, pacjent kierowany jest za zabieg wszczepienia stymulatora serca. Stymulatora serca składa się on z zasilanego baterią generatora impulsów oraz elektrod, które przewodzą impulsy do jam serca. Standardowo umieszcza się go w okolicy podobojczykowej, a urządzenie emituje impulsy elektryczne i pozwala dostosowywać pracę serca do potrzeb pacjenta.

crossmenu