Próba wysiłkowa (EKG wysiłkowe)

Próba wysiłkowa to inaczej EKG wysiłkowe, które jest nieinwazyjne. Polega na dokonaniu pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz monitorowaniu pracy mięśnia sercowego podczas wysiłku fizycznego. Badanie wysiłkowe pozwala wykryć m.in. cechy niedokrwienia mięśnia sercowego i inne zaburzenia rytmu serca.  EKG wysiłkowe wykonuje lekarz kardiolog. Stosując próbę wysiłkową, badanie EKG spoczynkowe i pozostałe podstawowe działania kardiologiczne możliwe jest wykrycie poważnych schorzeń i rozpoczęcie skutecznego leczenia inwazyjnego lub z zastosowaniem odpowiednich środków farmakologicznych.

Próba wysiłkowa Katowice - kto powinien wykonać?

Przeprowadzenie testu wysiłkowego i określenie charakterystyki pracy serca powinno być wykonane przez doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów. Uznani lekarze kardiolodzy, którzy określą przyczynę wszelkich nieprawidłowości i występującego bólu w klatce piersiowej przyjmują w zespole gabinetów specjalistycznych Ceglana Cardio w Katowicach. To nowoczesna i specjalistycznie wyposażona placówka, w której można wykonać badanie elektrokardiograficzne każdego rodzaju, w tym badanie wysiłkowe umożliwiające diagnostykę choroby niedokrwiennej serca oraz innych zaburzeń w obrębie mięśnia sercowego i klatki piersiowej.

Ceglana Cardio w Katowicach to miejsce, w którym można wykonać również USG serca, holter EKG oraz inne badania także w ramach usług oferowanych przez lekarzy innych specjalności. To gwarancja komfortu i wykonania badania w nieodległym terminie, co dla pacjentów jest kluczowe. Placówka gwarantuje test wysiłkowy EKG wykonany na zaawansowanym i nowoczesnym sprzęcie, który wykryje nawet najmniejsze nieprawidłowości w obrębie układu sercowo-naczyniowego.

Co to jest EKG wysiłkowe i na czym polega?

Próba wysiłkowa to badanie elektrokardiograficzne wykonywane w obecności lekarza kardiologa. Celem badania jest ocena wydolności układu krążenia przy kontrolowaniu ciśnienia tętniczego krwi u pacjenta znajdującego się pod wpływem wysiłku fizycznego. Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa odbywa się na bieżni ruchomej.

Poprzez coraz szybsze działanie ruchomej bieżni mierzona jest częstotliwość rytmu serca oraz wartość ciśnienia tętniczego krwi. To ile czasu trwa próba wysiłkowa, zależy w dużej mierze od przebiegu próby wysiłkowej. Zazwyczaj jest to od kilku do kilkunastu minut. Przebieg badania może być również przerwany na życzenie pacjenta w sytuacji, gdy według niego duży wysiłek fizyczny jest zbyt duży lub czuje się niekomfortowo.

Wysiłek fizyczny pacjenta określany jest w  jednostkach metabolicznych, gdy badanie wysiłkowe przeprowadzane jest na  bieżni. Jedna jednostka odpowiada spoczynkowemu zużyciu tlenu. W trakcie badania zmianie ulega też kąt nachylenia bieżni, przez co zwiększa się obciążenie. Pomiar wykonywany jest do momentu, aż rytm serca osiągnie częstotliwość ustaloną wcześniej przez lekarza lub do chwili, gdy ciśnienie tętnicze nadmiernie wzrośnie lub spadnie.

Próba wysiłkowa pozwala ocenić wydolność układu krążenia oraz dokonać kontroli ciśnienia krwi podczas wysiłku fizycznego. Wówczas znacznie zwiększa się zapotrzebowanie serca na tlen i w sytuacji, gdy naczynia wieńcowe stają się niewydolne, pojawiają się przejściowe stany niedokrwienia mięśnia sercowego. Właśnie ten stan ukazuje zapis EKG w postaci próby wysiłkowej.

Wskazania do wykonania próby wysiłkowej

Próba wysiłkowa przeprowadzana jest w kilku przypadkach. Najczęściej badanie EKG wysiłkowe wykonuje się:

 • przy podejrzeniu choroby wieńcowej (test wysiłkowy potwierdzi chorobę wieńcową lub ją wykluczy, ale wykryje też niestabilną chorobę wieńcową,
 • po wszczepieniu stymulatora serca, aby zbadać jego funkcjonowanie.

Próbę wysiłkową zleca lekarz, ale nie oznacza to, że badania nie mogą również wykonać pacjenci na własne życzenie. Nie wymaga ono specjalistycznego skierowania.

Jak wygląda badanie?

Przebieg badania EKG wysiłkowego ma trzy etapy. Pierwszy z nich polega na wykonaniu zwykłego badania EKG. To w odniesieniu do niego przeprowadzana będzie interpretacja wyników próby wysiłkowej. Następnie na podstawie wywiadu lekarskiego dopasowywana jest częstotliwość maksymalnej pracy serca i wstępny plan przeprowadzenia próby wysiłkowej.

Następnie pacjent musi rozebrać się od pasa w górę, a na jego klatce piersiowej umieszczane są elektrody. W tym przypadku nie umieszcza się ich na kostkach i nadgarstkach. Te elektrody umieszczane będą na tułowiu. Dodatkowo na ramieniu pacjenta umieszczony zostaje mankiet do mierzenia ciśnienia. Kolejne kroki już wykonuje pacjent, ponieważ rozpoczęcie badania jest jednoznaczne z podjęciem wysiłku fizycznego. Początkowo pacjent chodził będzie wolno, a następnie coraz szybciej.

Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa trwa do momentu uzyskania maksymalnej częstotliwości rytmu serca lub do chwili, gdy wystąpi spadek ciśnienia skurczowego, duszności, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, niepokój, zmęczenie oraz inne objawy niepożądane.

Ostatni etap to porównanie wyników badania wysiłkowego z wykonanym wcześniej EKG spoczynkowym i podjęcie decyzji o dalszych działaniach.

Jak przygotować się do badania?

Na 12 godzin przed próbą wysiłkową należy zrezygnować z wysiłku fizycznego. Pacjent do 3 godzin przed pomiarem nie powinien też palić papierosów ani spożywać żadnych posiłków. Przed EKG wysiłkowym trzeba też poinformować lekarza, czy są na co dzień przyjmowane leki. Może się okazać, że trzeba będzie zaniechać ich zażycia przed badaniem. W związku z testem wysiłkowym warto ubrać się w luźny strój i wygodne buty, najlepiej sportowe.

Przeciwwskazania do badania

Wśród przeciwwskazań do przeprowadzenia EKG wysiłkowego można wyróżnić kwestie o charakterze względnym i bezwzględnym. Przeciwwskazaniem bezwzględnym jest np.:

 • ciężkie, objawowe zwężenie zastawki aortalnej,
 • występowanie objawowych zaburzeń rytmu serca,
 • zawał serca (do dwóch dni od momentu jego wystąpienia)
 • ostre zapalenie mięśnia sercowego osierdzia oraz wsierdzia
 • zawał płuca lub świeża zatorowość płucna,
 • ostre rozwarstwienie aorty.
 • niestabilna choroba wieńcowa,
 • nieopanowana niewydolność serca,
 • fizyczna niezdolność pacjenta do wykonania próby wysiłkowej,

Wśród przeciwwskazań względnych znajduje się natomiast:

 • umiarkowane zwężenie zastawki aortalnej z objawami o nieustalonym powiązaniu ze zwężeniem
 • kardiomiopatia przerostowa,
 • zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej,
 • tachyarytmia lub bradyarytmia,
 • zaburzenia elektrolitowe,
 • blok przedsionkowo-komorowy wysokiego stopnia,
 • znaczna niedokrwistość,

Zakwalifikowanie pacjenta do badania może nie być możliwe również ze względu na sytuacje, gdy występują niepokojące zmiany w wykonywanym wcześniej zapisie EKG.

Jakie schorzenia można wykryć przy pomocy badania EKG wysiłkowego?

Dzięki EKG wysiłkowemu możliwa jest ocena pracy serca i ciśnienia tętniczego krwi podczas wysiłku fizycznego. Pozwala to ocenić stopień zaawansowania różnych chorób, w tym choroby niedokrwiennej serca. Badanie wysiłkowe umożliwia ocenę skuteczności podjętego leczenia i jest jedną z czynności kwalifikujących do zabiegów inwazyjnych, takich jak np. koronografia.

crossmenu