USG Doppler

USG Doppler to badanie przepływu krwi tętnic i żył kończyn dolnych, górnych, a także tętnic szyjnych i kręgowych, co umożliwia wykrycie zmian patologicznych w naczyniach krwionośnych. Badanie dopplerowskie ukazuje przepływ krwi w danym narządzie i pozwala zdiagnozować m.in. takie przypadłości jak tętniaki, zatory żylne czy niedrożność tętnic. USG Doppler występuje w różnych rodzajach i przeprowadzane jest za pomocą aparatu ultrasonograficznego i ultradźwięków. Badanie dopplerowskie jest nieinwazyjne i bezbolesne. Często też jest uzupełnieniem innych wykonywanych badań w diagnostyce danego pacjenta. Do przeprowadzenia USG Doppler warto wybrać uznanego specjalistę, który wykona działanie w obszarze naczyń kończyn dolnych, górnych oraz naczyń szyi precyzyjnie oraz dokona trafnej interpretacji wyniku.

USG Doppler Katowice - kto powinien wykonać?

To, co diagnozuje USG doppler i jakie zmiany można wykryć w naczyniach krwionośnych to kwestie bardzo ważne. Jednak równie istotny w dopasowaniu właściwego leczenia problemów wynikających z niewłaściwego przepływu krwi jest wybór właściwej placówki, w której wykonany zostanie doppler żył kończyn dolnych czy innego obszaru ciała. Niestety terminy badań w podmiotach działających w ramach NFZ bywają bardzo odległe, a w przypadku wielu pacjentów długi okres oczekiwania nie jest wskazany.

USG doppler wykonuje zespół specjalistów w nowoczesnych gabinetach lekarskich Ceglana Cardio w Katowicach. To placówka, w której można wykonać nie tylko USG dopplerowskie, ale też komplet pozostałych badań zleconych przez lekarza. W ramach badania dopplerowskiego wykonywanego przez nowoczesną głowicę aparatu USG, specjaliści z Ceglana Cardio mają możliwość dokładnie prześledzić przepływ krwi w danym obszarze i szczegółowo określić stopień zauważonych zmian oraz ułatwić podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania terapeutycznego.

USG doppler w Katowicach w Ceglana Cardio to gwarancja przeprowadzenia badania w komfortowych warunkach i w nieodległym, dogodnym terminie, co dla pacjenta bywa kluczowe. Placówka ta wykonuje USG dopplera zarówno z zalecenia lekarza prowadzącego, jak i bez skierowania na życzenie pacjentów.

Na czym polega badanie USG Doppler?

Badanie USG doppler jest całkowicie bezbolesne i nieinwazyjne. Podczas jego przeprowadzania lekarz przykłada do badanego miejsca głowicę aparatu ultrasonograficznego. Sprzęt ten wykorzystuje tzw. efekt Dopplera. Dzięki niemu fala ultradźwiękowa wysyłana jest przez skórę pacjenta w głąb tkanek, gdzie odbija się od przepływającej krwi i okolicznych tkanek, a następnie powraca do urządzenia. Obraz przepływu krwi widoczny na monitorze to odpowiedź na zmiany częstotliwości fali dźwiękowej odbitej od okolicznych struktur i krwi. Na podstawie tych zmian specjalistyczne oprogramowanie określa kierunek oraz prędkość przepływu krwi w odniesieniu do głowicy.

Takie obrazowanie umożliwia lekarzowi określenie nieprawidłowości przepływu krwi. Doskonale widać, w których miejscach przepływ krwi jest spowolniony, gdzie ulega cofaniu lub w których miejscach jest zablokowany w sposób całkowity. W zależności od obszaru zabiegowego i celu badania USG Doppler może być wykonywany z zastosowaniem różnych modyfikacji i wariantów. W ocenie zmian podczas badania pomaga również charakterystyczny dźwięk przepływu krwi.

Wskazania do wykonania badania

USG doppler wykonuje się zazwyczaj u osób z chorobami zatorowymi i chorobami miażdżycowymi. Wskazaniem do wykonania badania USG doppler jest sprawdzenie wydolności żył oraz tętnic zarówno w rejonie kończyn dolnych, górnych, ale też naczyń krwionośnych w innych rejonach, w tym okalających narządy i inne struktury. Dopplerowskie badania USG wykonuje się również w przypadku pojawienia się u pacjentów takich zmian, jak:

  • zatory żylne,
  • niedrożność tętnic,
  • zwężenie żył związane ze zmianami miażdżycowymi (blaszki miażdżycowe),
  • zakrzepy.

USG doppler wykonuje się również przy podejrzeniu tętniaków, zmian miażdżycowych w tętnicach czy przy występowaniu żylaków (doppler kończyn dolnych). USG doppler wykrywa zmiany w tętnicach podobojczykowych, tętnicach szyjnych odpowiedzialnych za dostarczanie krwi do mózgu czy serca, kiedy zazwyczaj doppler połączony zostaje z przeprowadzeniem echa serca.

Jak wygląda badanie USG Doppler?

Wiedząc już, na czym polega USG doppler, można zastanawiać się, jak wygląda to badanie. Ponieważ jest to działanie pozwalające na ocenę ruchu krwi w różnych rejonach ciała, dany obszar musi zostać odsłonięty. Zazwyczaj pacjent znajduje się w pozycji leżącej, choć w niektórych przypadkach wykonywane jest na stojąco. Tak przebiega badanie kończyn dolnych, gdzie stosowany jest efekt dopplera.

Następnie głowica zostaje posmarowana specjalnym żelem i umieszczona na powłokach skórnych. Samo badanie trwa od kilku do kilkunastu minut. Podczas jego wykonywania słyszalny jest przepływ krwi w naczyniach krwionośnych, a przeprowadzający badanie przesuwa głowicę po badanym obszarze. Wynik badania pacjent otrzymuje tuż po jego wykonaniu. W zależności od zdiagnozowanych zmian niezbędna będzie następnie wizyta u danego specjalisty, takiego jak np. chirurg naczyniowy.

Jak przygotować się do badania?

USG doppler to badanie, które w większości przypadków nie wymaga specjalnego przygotowania. W zależności od rejonu badania danych naczyń krwionośnych warto tego dnia wybrać ubranie, które umożliwi łatwy dostęp do badanego obszaru.

Specjalnie przygotować powinien się jednak pacjent, u którego badanie USG doppler będzie wykonywane przez powłoki brzuszne w celu zdiagnozowania możliwych zmian w jamie brzusznej, m.in. w obrębie tętnic nerkowych, tętnic trzewnych, aorty brzusznej, tętnic krezkowych, żyły głównej dolnej czy żył biodrowych. W takim przypadku należy na dzień przed badaniem i w dniu badania stosować dietę lekkostrawną oraz unikać owoców, jarzyn oraz ciemnego pieczywa. Zalecane jest również zażywanie środków farmakologicznych, których zadaniem jest usunięcie pęcherzyków powietrza z przewodu pokarmowego, co może zaburzać obrazowanie.

Na 6 godzin przed badaniem nie należy przyjmować posiłków ani płynów gazowanych oraz słodzonych. Wyjątkiem jest woda niegazowana. Jeżeli badanie dopplerowskie będzie wykonywane rano, trzeba być na czczo. Nie wolno też żuć gumy i palić tytoniu.

Przeciwwskazania do badania USG Doppler

Pacjenci często zastanawiają się, czy istnieją przeciwwskazania do wykonania badania USG dopplera. Ponieważ jest ono nieinwazyjne, bezbolesne i całkowicie bezpieczne może być wykonywane w diagnostyce niemal wszystkich przypadłości bez żadnych obostrzeń. USG doppler to badanie, które nie może być wykonane jedynie w przypadku, gdy na obszarze, gdzie ma zostać wykonane działanie, znajdują się otwarte rany i uszkodzenia tkanki. Poza tym badanie to może być przeprowadzone u wszystkich, w tym dziecka czy kobiety w ciąży.

Jakie schorzenia można wykryć przy pomocy badania USG Doppler?

Poza tym, że USG doppler pozwala ocenić przepływ krwi w tętnicach i żyłach, umożliwia też diagnostykę wielu poważnych schorzeń wymagających leczenia. Wśród takich przypadłości można wyróżnić m.in.:

  • zwężenie tętnic,
  • zmiany chorobowe w obrębie różnych narządów,
  • guzki tarczycy,
  • wady zastawkowe serca,

USG doppler to badanie, dzięki któremu możliwe jest zdiagnozowanie bardzo poważnych schorzeń, które nieleczone prowadzić mogą do poważnych konsekwencji, a nawet śmierci. W przeprowadzeniem zleconego badania dopplerowskiego nie należy zwlekać.

crossmenu